ARALIKLI ÇALIŞMANIN ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞKİSİNDE TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR İNCELEMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-2(1)
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 20:41:01.0
Language : Türkçe
Konu : İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Number of pages: 84-96
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İşçinin aynı işverenin işyerlerinde birden fazla dönemler halinde yaptığı aralıklı çalışmalarda kıdeme bağlı işçilik haklarının nasıl tespit edileceği önem arz etmektedir.  Nitekim kıdem tazminatı, yıllık ücretli izin ve iş güvencesine ilişkin hükümlerde işçinin ilgili haklardan yararlanması için gereken asgari kıdeminin hesabında aynı işverenin işyerlerinde geçirilen sürelerin birleştirilmesi esası getirilmektedir. Bu noktada işçinin önceki dönem çalışmaları ile sonraki dönem çalışmalarının aralıklı çalışma olarak nitelendirilebilmesi bakımından aranan aynı işverenin işyerlerinde çalışmış olma şartı, asıl işveren alt işveren ilişkisi kapsamında ayrıca irdelenmelidir. Özellikle alt işveren işçilerinin bir dönem alt işveren işçisi başka bir dönem ise asıl işveren işçisi olarak çalışmaları durumunda işçilik haklarının belirlenmesinde bu sürelerin birleştirilmesinin mümkün olup olmayacağı sorusu akıllara gelecektir. Bu sorunun cevabını vermek adına ilk olarak asıl işveren alt işveren ilişkisinde tarafların işveren sıfatının netleştirilmesi önemlidir. Ayrıca asıl işveren alt işveren ilişkisinin kanuna uygun bir şekilde kurulmuş olup olmadığı da bu sorunun çözümünde yol gösterici olacaktır. Tüm bu tartışmalı hususları çalışmamıza konu edindiğimiz Yargıtay kararını incelemek suretiyle açıklamayı amaçlamaktayız.

Keywords

Abstract

It is important how to determine the labor rights based on seniority in the intermittent works ot the worker in the workplaces of the same employer for more than one period. As a matter of fact, in the provisions regarding severance pay, annual paid leave and job security, the principle of combining the periods spent in the workplaces of the same employer has been introduced in calculating the minimum seniority of the worker.At this point, in order to be considered as intermittent work between the previous period’s works and the next period’s works, the status of having worked in the workplaces of the same employer should be examined separetely within the scope of the main employer and sub-employer relationship. In particular, the question of whether it is possible to combine these periods in determining the labor rights will come to mind if the subcontractor workers work as a subcontractor worker for one term and as a main employer worker for another term. In order to answer this question, first of all, it is important to clarify the employer’s title of the parties in the main employer -  subcontractor relationship. In addition, whether the main employer - sub-employer relationship has been established in accordance with the law will also guide the solution of this problem. We aim to explain all these controversial issues by examining the Supreme Court decision, which is the subject of our study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics