BORSA İSTANBUL’DA (BİST) İŞLEM GÖREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SERMAYE YETERLİLİKLERİNİN RASYO YÖNTEMİYLE ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2023-2(1)
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 20:41:07.0
Language : Türkçe
Konu : Muhasebe
Number of pages: 33-68
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerinin rasyo analizi yöntemi ile analiz edilmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmanın Türk Finans Sektöründe önemli bir yere sahip olan ve Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören sigorta şirketlerinin sermaye yeterliliklerini ortaya koyması açısından literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Analizde Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan 20.10.2004 tarih ve 65069 sayılı Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin Genelge’de yer alan finansal analiz rasyoları kullanılmıştır. Çalışmada Türkiye Sigorta Birliği (TSB) bünyesinde bulunan sigorta şirketlerini en iyi temsil edebilecek örneklem olarak düşünüldüğü için Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören sigorta şirketleri seçilmiştir

Çalışmada, Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayımlanan 2017–2021 yıllarına ilişkin sektör raporları, çalışma kapsamındaki sigorta şirketlerinin internet siteleri ve yıllık finansal tabloları, Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr) ve diğer veri sağlanabilecek dijital ortam sunucularından elde edilen veriler kullanılmıştır.

Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Mali Bünyelerine ve Sermaye Yeterliliklerine İlişkin Genelge’de Sermaye Yeterliliğine İlişkin Rasyolar grubunda; Alınan Primler / Özkaynaklar, Özkaynaklar / Toplam Aktifler ve Özkaynaklar / Teknik Karşılıklar olmak üzere toplam 3 adet rasyo bulunmaktadır. Elde edilen verilere söz konusu rasyolar uygulanmıştır.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to analyze the capital adequacy of insurance companies traded in Borsa Istanbul (BIST) with the ratio analysis method. It is thought that this study will contribute to the literature in terms of revealing the capital adequacy of insurance companies that have an important place in the Turkish Finance Sector and are traded in Borsa Istanbul (BIST). In the analysis, the financial analysis ratios in the Circular on Financial Structure and Capital Adequacy of Insurance and Reinsurance Companies dated 20.10.2004 and numbered 65069 published by the Undersecretariat of Treasury were used. In the study, insurance companies traded in Borsa Istanbul (BIST) were selected as they were considered as the sample that could best represent the insurance companies within the body of the Insurance Association of Turkey (TSB). In the study, the sector reports for the years 2017-2021 published by the Insurance Association of Turkey, the websites and annual financial statements of the insurance companies within the scope of the study, the Public Disclosure Platform (www.kap.org.tr) and data obtained from digital media servers that can provide other data were used. In the Circular on Financial Structure and Capital Adequacy of Insurance and Reinsurance Companies, in the Ratios Related to Capital Adequacy group; There are 3 ratios in total: Premiums Received / Equity, Equity / Total Assets and Equity / Technical Provisions. These ratios were applied to the obtained data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics