KURUMSAL İLETİŞİMDE YENİ BİR YILDIZ: CHATBOT FAYDALARI, ZORLUKLARI VE STRATEJİLERİ ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE

Author :  

Year-Number: 2023-2(1)
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-01 20:30:53.0
Language : Türkçe
Konu : İşletme
Number of pages: 13-32
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Konuşma, en güçlü iletişim araçlarından biridir. Bu yüzden, insanlar arasındaki konuşmaları taklit ederek, insan-bilgisayar etkileşimini geliştirmek popülaritesi gittikçe artan bir araştırma alanı haline gelmektedir. Günümüzde, akıllı teknolojiler günlük yaşam aktivitelerinin önemli bir parçasıdır. İnternet, makine öğrenimi ve doğal dil işleme alanındaki son gelişmeler, akıllı bilgisayarların yayılmasını desteklemektedir. Chatbotlar, yapay zeka (AI) sisteminin ve insan-bilgisayar etkileşiminin (HCI) en temel ve yaygın örnekleri arasındadır. Chatbotlar, doğal dil aracılığıyla insanla etkileşim kuran bilgisayar programlarıdır. Chatbotlar, müşterilerin sorularını 7/24 yanıtlayabilme, çok dilli destek, daha düşük işgücü maliyeti, daha hızlı yanıtlar ve üretkenliği arttırabilme gibi işletmelere birçok fayda sağlamaktadır. Bu çalışma, chatbotlarla ilgili kavramsal bir çerçeve oluşturmaya odaklanmaktadır. Ayrıca çalışma, chatbot yazılım ve kurulumunda karşılaşılan zorluklar, chatbot stratejileri ve faydalarından da bahsederek uygulama geliştiricilere ve işletme yöneticilerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Speech is one of the most powerful communication tools. Therefore, improving human-computer interaction by imitating conversations between people is becoming an increasingly popular area of research. Today, smart technologies are an important part of daily life activities. Recent advances in the Internet, machine learning and natural language processing support the spread of smart computers.  Chatbots are among the most basic and common examples of artificial intelligence (AI) system and human-computer interaction (HCI). Chatbots are computer programs that interact with humans through natural language. Chatbots provide many benefits to businesses such as being able to answer customers' questions 24/7, multilingual support, lower employee costs, faster responses and increased productivity. This study focuses on creating a conceptual framework for chatbots. In addition, the study aims to help application developers and business managers by mentioning about the difficulties encountered in chatbot software and installation, the advantages of using chatbots, and chatbot strategies

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics