YÖNETİM VE LİDERLİKTE İLETİŞİM BECERİLERİNİN ÖNEMİNE İLİŞKİN BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ

Author:

Year-Number: 2022-1(2)
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-28 13:39:33.0
Language : Türkçe
Konu : Yönetim ve Strateji
Number of pages: 152-165
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İletişim becerileri, günümüz iş ortamında etkili yönetim ve liderlik için kritik öneme sahiptir. Fikirleri, hedefleri ve beklentileri ekip üyelerine açık ve etkili bir şekilde iletme becerisi, başarıya ulaşmak ve sonuç elde etmek için çok önemlidir. Etkili iletişim üretkenliğin artmasına, daha iyi sorun çözmeye ve daha güçlü ekip çalışmasına yol açabilir. Aynı zamanda olumlu bir çalışma kültürünü teşvik etmeye ve ekip üyeleri arasında güven oluşturmaya yardımcı olur. Yönetim ve liderlikte etkili iletişim, aktif dinleme ve geri bildirim ve endişelere uygun şekilde yanıt verme becerisini de gerektirir. Bu, ekip üyelerinin duyulduklarını ve değer verildiğini hissetmelerini sağlamaya yardımcı olur ve dolayısıyla moral ve motivasyonu artırabilir. Buna ek olarak, etkili iletişim, bir kurum içindeki çatışmaları yönetmek ve anlaşmazlıkları çözmek için çok önemlidir. Liderler ve yöneticiler kendi bakış açılarını net bir şekilde ifade ederek ve başkalarının bakış açılarını dinleyerek gerginliği dağıtmaya ve karşılıklı fayda sağlayan çözümler bulmaya yardımcı olabilirler. Bu çalışmanın amacı, yönetim ve liderlikte iletişim becerilerinin önemine ilişkin kapsamlı bir genel bakış sağlamak ve bu becerilerin geliştirilmesine yönelik iç görü ve öneriler sunmaktır. Bu amaca ulaşmak için Web of Science veri tabanında yer alan çalışmalar kullanılarak, bibliyometrik analiz haritalamaları yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar, yönetim ve liderlikte iletişim becerilerine dair genel bir bakış açısı kazandırmaktadır.

Keywords

Abstract

Communication skills are critical for effective management and leadership in today's business environment. The ability to clearly and effectively communicate ideas, goals, and expectations to team members is essential for driving success and achieving results. Effective communication can lead to increased productivity, problem-solving, and teamwork. It also helps to foster a positive work culture and build trust among team members. Effective communication in management and leadership also requires listening actively and responding appropriately to feedback and concerns. This helps to ensure that team members feel heard and valued, which can improve morale and motivation. In addition, effective communication is crucial for managing conflict and resolving disputes within an organization. By articulating one's perspective and listen to the perspective of others, leaders and managers can help diffuse tension and find mutually beneficial solutions. This study aims to provide a comprehensive overview of the importance of communication skills in management and leadership and offer insights and suggestions for developing these skills. To achieve this aim, bibliometric analysis mapping was conducted using the studies in the Web of Science database. The results obtained provide an overview of communication skills in management and leadership. 

Keywords