Amaç ve Kapsam


Journal of Business and Communication Studies (JOBACS) bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği hakemli bir dergi olup, derginin amacı sosyal bilimlerin ilgili alanlarında, özgün makaleler yayımlamaktır. Disiplinler arası yöntemlerin bir arada kullanılması ile ortaya konan farkındalığı hedeflemektedir. JOBACS bilimsel farkındalığın artırıldığı somut veya teorik çalışmaları kabul etmektedir. Birincil veya ikincil verilerden oluşan, deneysel, gözlemsel ve teorik yöntemler ile bilginin elde edilmesini önemsemektedir.

 

JOBACS yılda 2 sayı yayımlanmaktadır.

1. Sayı: 30 Haziran

2. Sayı: 31 Aralık tarihlerinde yayımlanmaktadır.

 

Gönderilen çalışmalar editörler tarafından yayına uygun görülmediği takdirde yazara iade edilebilir. 

JOBACS Dergisi Türkçe ve İngilizce çalışmaları kabul etmektedir.