OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE PERFORMANS PAZARLAMA YAKLAŞIMIYLA UÇTAN UCA DÖNÜŞÜM OPTİMİZASYONU ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Author:

Year-Number: 2022-1(2)
Number of pages: 130-151
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dijital dönüşüm tüm dünyada birçok farklı sektörde iş yapma biçimini yıkıcı ve kalıcı biçimde değiştirmektedir. Otomotiv sektörü, özellikle elektrikli otonom araçların son yıllarda getirdiği ivmeyle bu değişimden en çok etkilenen sektörlerden biridir. Bu çalışmada Çin menşeeli bir elektrikli otomobil markasının Türkiye distribütörü özelinde performans pazarlama yaklaşımıyla bütüncül bir dönüşüm optimizasyon sistematiği tasarımı yapılmıştır. İnternet sitesi, mobil, çağrı merkezi, bayiideki etkleşim ve benzeri tüm temas noktalarını kapsayacak biçimde hem fiziksel hem de dijital ziyaretçi etkileşimini uçtan uca içeren bir dönüşüm sistematiği oluşturulmuştur. Bu sayede firmanın kısıtlı kaynaklarını hangi müşteri kitlesine, hangi reklam mecrası üzerinden ne tür bir değer önerisiyle kanalize etmesi gerektiği tespit edilmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışma sonucu genel dönüşüm ortanı %94,5 oranında artmıştır. Yapılan analiz ve optimizasyon çalışmasıyla daha değerli müşterilerin tam olarak hangi kaynaktan geldiği ilişkilendirme modeli ile saptanmaya çalışılmıştır. Çalışma sonunda elektrikli otomobil hedef müşteri kitlesiyle ilgili içgörüler elde edilmiştir. Buna göre temelde yakıt maliyeti odaklı ve çevreye duyarlı şeklinde öne çıkan 2 tipik müşteri kitlesinden çevre duyarlılığı olan kitlenin daha anlamlı ve karlı bir kitle olduğu sonucu çıkmıştır.

Keywords

Abstract

Digital transformation is changing the way of doing business permamently in many different sectors all over the world. The automotive sector is one of the sectors most affected by this change, especially with the acceleration brought by autonomous and electric vehicles in recent years. In this study, a holistic conversion optimization systematic was adapted with a performance marketing approach for Turkish distributor of a Chinese electric vehicle (EV) brand. A system has been created that includes both physical and digital visitor interaction end-to-end, covering all touch points such as the website, mobile, call center, interaction at the dealership etc. As such the company could be able to determine to which customer group it should channel its limited resources and with what kind of value proposition through which advertising medium. As a result of the study, the overall conversion rate increased by 94.5%. With the analysis and optimization study, it became easier to determine from which source the more valuable customers came using attribution modeling. At the end of the study, insights about the electric car target customer group were obtained. It was concluded that the environmentally sensitive customer persona is a more meaningful and profitable among the two typical customer segments.

Keywords