Gelişmeleri kaçırmamak için termal tatil satın aldınız mı?

Author:

Year-Number: 2022-1(1)
Number of pages: 69-82
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyal medyanın yaygınlaşması ve bireylerin her anlarında sosyal medya platformlarında bulunmasıyla beraber satın alma davranışları da birtakım değişimlere uğramaktadır. Özellikle farklı bireylerin paylaşımları sonucunda bireylerin yaşadıkları gelişmeleri kaçırma korkusu pazarlama alanında ilgi çekici bir konu haline gelmiştir. Sosyal medya kullanan bireylerin yaşadığı gelişmeleri kaçırma korkusunun (FoMO), termal otel tercihleri üzerinde etkilerinin araştırıldığı bu çalışma için 610 katılımcıdan elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Faktör analizi neticesinde zamana dayalı FOMO ve aktiviteye dayalı FOMO boyutlarının elde edildiği gelişmeleri kaçırma korkusu ve satın alma niyeti ölçeklerinin kullanıldığı bu çalışmada, regresyon analizi yapılarak hipotezler test edilmiştir. Analizler neticesinde, yoğun bir şekilde sosyal medya kullanan bireylerde, gelişmeleri kaçırma korkusu sebebiyle, termal tatil satın alma niyetinin daha yüksek olabileceği anlaşılmaktadır.

Keywords

Abstract

With the spread of social media and the presence of individuals on social media platforms at every moment, their purchasing behaviors are also undergoing some changes. The fear of missing out on the developments experienced by individuals, especially as a result of the sharing of different individuals, has become an interesting issue in the field of marketing. The results obtained from 610 participants were used for this study, in which the effects of the fear of missing out (FoMO) on the preferences of thermal hotels by individuals using social media were investigated. In this study, in which fear of missing out and purchase intention scales, in which time-based FOMO and activity-based FOMO dimensions were obtained as a result of factor analysis, hypotheses were tested by regression analysis. As a result of the analyzes, it is understood that the intention to buy a thermal holiday may be higher in individuals who use social media intensively due to the fear of missing out on developments.

Keywords